U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 11 mei 2007 houdende het statuut van de sportschutter, wat het toepassingsgebied betreft (overgenomen door de heer Joris Vandenbroucke, mevrouw Laurence Libert, de heren Ludo Sannen, Jan Peumans en Jos Stassen en mevrouw Veerle Heeren)

1686 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

14 mei 2008
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
11 juni 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
Advies Raad van State gevraagd.
19 juni 2008
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
20 juni 2008
23 juni 2008
Rechtstreekse agendering in plenaire vergadering.
24 juni 2008
Ingetrokken.
Overgenomen.
25 juni 2008
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
Plenaire vergadering
Op de agenda: Beraadslaging
4 juli 2008
Bekrachtigd en afgekondigd.
27 augustus 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1686 (2007-2008) nr. 1
1686 (2007-2008) nr. 3

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid