U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 11 mei 2007 houdende het statuut van de sportschutter, wat het toepassingsgebied betreft (overgenomen door de heer Joris Vandenbroucke, mevrouw Laurence Libert, de heren Ludo Sannen, Jan Peumans en Jos Stassen en mevrouw Veerle Heeren)

van Joris Vandenbroucke, Laurence Libert, Ludo Sannen, Jan Peumans, Jos Stassen en Veerle Heeren
1686 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

14 mei 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
11 juni 2008
Advies Raad van State gevraagd
19 juni 2008
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
20 juni 2008
Advies Raad van State ontvangen
23 juni 2008
Rechtstreekse agendering in plenaire vergadering
24 juni 2008
Ingetrokken
Overgenomen
25 juni 2008
4 juli 2008
Bekrachtigd en afgekondigd
27 augustus 2008
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1686 (2007-2008) nr. 1
1686 (2007-2008) nr. 2
1686 (2007-2008) nr. 3

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid