U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet basisonderwijs om de werkingskosten voor kleuters en voor lagere schoolleerlingen gefaseerd gelijk te schakelen

van Jef Tavernier, Mieke Vogels, Vera Dua, Eloi Glorieux, Jos Stassen en Rudi Daems
1646 (2007-2008) nr. 1
Stand van zaken: verzoek behandeling in plenaire verworpen

Procedureverloop

15 april 2008
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
28 mei 2008
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
5 juni 2008
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
12 juni 2008
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
19 juni 2008
In behandeling in Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Verworpen in commissie
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
27 juni 2008
Verzoek behandeling in plenaire vergadering
8 juli 2008

Documenten

1646 (2007-2008) nr. 1
1646 (2007-2008) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Katleen Martens
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid