U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten

van de Vlaamse Regering, verslag door Johan Verstreken
918 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 juli 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
12 oktober 2006
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting door de minister
18 oktober 2006
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Hoorzitting met deskundigen uit het veld
19 oktober 2006
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
8 november 2006
17 november 2006
Bekrachtigd en afgekondigd
8 december 2006
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

918 (2005-2006) nr. 1
918 (2005-2006) nr. 2
918 (2005-2006) nr. 3
918 (2005-2006) nr. 4

Meer details

Verslaggever
Johan Verstreken
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid