U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van de Gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming

van Ludwig Caluwé, Patricia Ceysens, Caroline Gennez, Herman Lauwers en Kris Van Dijck
876 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 juni 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
8 juni 2006
Advies Raad van State gevraagd
16 juni 2006
Advies Raad van State ontvangen
20 juni 2006
In behandeling in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Aangenomen in Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
5 juli 2006
7 juli 2006
Bekrachtigd en afgekondigd
13 juli 2006
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

876 (2005-2006) nr. 1
876 (2005-2006) nr. 2
876 (2005-2006) nr. 4
876 (2005-2006) nr. 5
876 (2005-2006) nr. 6

Meer details

Verslaggever
Marnic De Meulemeester
Materie
Gewestaangelegenheid