U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en tot wijziging van het decreet van 30 april 2004 tot aanvulling van hetzelfde decreet

van de Vlaamse Regering
691 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 februari 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
16 maart 2006
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
19 april 2006
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
28 april 2006
Bekrachtigd en afgekondigd
14 juni 2006
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

691 (2005-2006) nr. 1
691 (2005-2006) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid