U bent hier

Reflectienota op het ontwerp van decreet houdende wijziging van de Gemeentekieswet, gecoördineerd op 4 augustus 1932, de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen, de wet tot organisatie van de geautomatiseerde stemming van 11 april 1994 en het decreet van 7 mei 2004 houdende regeling van de controle van de verkiezingsuitgaven en de herkomst van de geldmiddelen voor de verkiezing van het Vlaams Parlement

van Jef Tavernier, Jos Stassen, Vera Dua, Mieke Vogels, Eloi Glorieux en Rudi Daems
637 (2005-2006) nr. 5
Stand van zaken: ontvankelijk

Procedureverloop

25 januari 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Ontvankelijk

Documenten

637 (2005-2006) nr. 1
637 (2005-2006) nr. 4
637 (2005-2006) nr. 5