U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 22 december 1995 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 1996, van het decreet van 4 februari 1997 houdende de kwaliteits- en veiligheidsnormen voor kamers en studentenkamers en van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de versterking van het instrumentarium woonkwaliteitsbewaking

van Else De Wachter, Caroline Gennez, Veerle Heeren, Dominique Guns en Bart De Wever
672 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

24 januari 2006
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
23 maart 2006
Advies Raad van State gevraagd
8 juni 2006
In behandeling in Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
5 juli 2006
7 juli 2006
Bekrachtigd en afgekondigd
5 oktober 2006
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

672 (2005-2006) nr. 1
672 (2005-2006) nr. 2
672 (2005-2006) nr. 4

Meer details

Verslaggever
Michèle Hostekint
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid