U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 11 oktober 2004 door de heer Eloi Glorieux in commissie gehouden interpellatie tot de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, over de inbreng van de Vlaamse minister van Energie in het olieprijsdebat

van Eloi Glorieux
497 (2005-2006) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

12 oktober 2005
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
26 oktober 2005
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

497 (2005-2006) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid