U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005

van de Vlaamse Regering
19-A (2004-2005) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

26 april 2005
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
23 mei 2005
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
24 mei 2005
In behandeling in
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Aangenomen in
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
26 mei 2005
In behandeling in
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Aangenomen in
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
2 juni 2005
Aangenomen in
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
7 juni 2005
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
22 juni 2005
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
24 juni 2005
Bekrachtigd en afgekondigd
27 december 2005
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

19-A (2004-2005) nr. 1
19-A (2004-2005) nr. 1-Bijlagen
19-A (2004-2005) nr. 5-A
19-A (2004-2005) nr. 5-B
19-A (2004-2005) nr. 5-C
19-A (2004-2005) nr. 5-D
19-A (2004-2005) nr. 5-E
19-A (2004-2005) nr. 5-F
19-A (2004-2005) nr. 5-G
19-A (2004-2005) nr. 5-H
19-A (2004-2005) nr. 5-I
19-A (2004-2005) nr. 5-J
19-A (2004-2005) nr. 5-K
19-A (2004-2005) nr. 5-L
19-A (2004-2005) nr. 6
19-A (2004-2005) nr. 6-Bijlagen
19-A (2004-2005) nr. 6-Errata
19-A (2004-2005) nr. 8
19-A (2004-2005) nr. 9-Erratum