U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2005

van de Vlaamse Regering, verslag door Steven Vanackere, Johan Deckmyn, Hubert Brouns, Tinne Rombouts, Annick De Ridder, Pieter Huybrechts, Tom Dehaene, Sabine Poleyn, Jan Roegiers, Stern Demeulenaere, Rudi Daems, Sven Gatz, Cathy Berx, Jan Peumans, Michèle Hostekint, Karlos Callens, Carl Decaluwe, Anne Marie Hoebeke en André Van Nieuwkerke
19-A (2004-2005) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

26 april 2005
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
19 mei 2005
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Bevoegheid Leefmilieu en Natuur van de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Bevoegdheid Ruimtelijke Ordening en Monumenten en Landschappen van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en indicatieve stemming
23 mei 2005
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: (Bevoegdheden Cultuur, Jeugd en Sport van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
24 mei 2005
In behandeling in
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Aangenomen in
 • Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda:
(Bevoegdheid Openbare Werken en Energie van de heer Kris Peeters, Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
(Bevoegdheid Mobiliteit van mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit , Sociale Economie en Gelijke Kansen) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: (Bevoegdheid Sociale Economie van mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Toelichting door de minister Toelichting bij het verslag van het Rekenhof Benoeming van een verslaggever en bespreking
Vergadering Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking en Toerisme
Op de agenda:
(Bevoegdheid Buitenlandse Handel van mevrouw Fientje Moerman, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en indicatieve stemming
(Bevoegheden Algemeen Buitenlands Beleid, Ontwikkelingssamenwerking en Toerisme van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Binnenlandse Aangelegenheden, Bestuurszaken, Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Decreetsevaluatie
Op de agenda:
(Bevoegdheid Bestuurszaken van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en indicatieve stemming
(Bevoegdheid Binnenlandse Aangelegenheden van de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: (Bevoegdheden Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid van de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en eventueel bespreking en indicatieve stemming
26 mei 2005
In behandeling in
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Aangenomen in
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: (Bevoegdheid Economie van mevrouw Fientje Moerman, minister-vice-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Bevoegdheid Leefmilieu en Natuur van de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en eventueel indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: (Bevoegdheid Onderwijs van de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: (Bevoegdheid Gelijke Kansen van mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
Op de agenda:
(Bevoegdheid Vlaamse Rand van de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever, toelichting, bespreking en indicatieve stemming
(Bevoegdheid Brusselse Aangelegenheden van de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel) Benoeming van een verslaggever, toelichting, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Wonen, Stedelijk Beleid, Inburgering en Gelijke Kansen
Op de agenda: (Bevoegdheden Wonen, Stedelijk Beleid en Inburgering van de heer Marino Keulen, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Stedenbeleid, Wonen en Inburgering) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: (Bevoegdheid Media van de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Bevoegdheid Ruimtelijke Ordening en Monumenten en Landschappen van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
Op de agenda: (Bevoegdheid Werk van de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regring, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister en bespreking
31 mei 2005
Aangenomen in
 • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: (Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Voortzetting van de bespreking
Vergadering Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Op de agenda:
(Bevoegdheid Mobiliteit van mevrouw Kathleen Van Brempt, Vlaams minister van Mobiliteit, Sociale Economie en Gelijke Kansen) Verslaggevers : mevrouw Annick De Ridder en de heer Pieter Huybrechts Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming.
(Bevoegdheid Openbare Werken en Energie van de heer Kris Peeters, Vlaams Minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Verslaggevers: mevrouw Annick De Ridder en de heer Pieter Huybrechts Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming.
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: (Bevoegdheden van mevrouw Inge Vervotte, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming.
Vergadering Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: (Bevoegdheid Onderwijs van de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
2 juni 2005
Aangenomen in
 • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Economie, Werk en Sociale Economie
 • Commissie voor Onderwijs, Vorming, Wetenschap en Innovatie
Op de agenda: (Bevoegdheid Wetenschap en Innovatie van mevrouw Fientje Moerman, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Economie, Ondernemen, Wetenschap, Innovatie en Buitenlandse Handel) Benoeming van een verslaggever, toelichting door de minister, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: (Bevoegdheid Leefmilieu en Natuur van de heer Kris Peeters, Vlaams minister van Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur) Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming (Bevoegdheden Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid van de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid) Verslaggeving van de bespreking in de Subcommissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en inidicatieve stemming
7 juni 2005
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda:
(Bevoegdheden van de heer Yves Leterme, minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Institutionele Hervormingen, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid) Toelichting door de minister-president en bespreking
(Bevoegdheden van de heer Dirk Van Mechelen, Vlaams minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening) Voortzetting van de bespreking en stemming
24 juni 2005
Bekrachtigd en afgekondigd
27 december 2005
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

19-A (2004-2005) nr. 1
19-A (2004-2005) nr. 1-Bijlagen
19-A (2004-2005) nr. 5-A
19-A (2004-2005) nr. 5-B
19-A (2004-2005) nr. 5-C
19-A (2004-2005) nr. 5-D
19-A (2004-2005) nr. 5-E
19-A (2004-2005) nr. 5-F
19-A (2004-2005) nr. 5-G
19-A (2004-2005) nr. 5-H
19-A (2004-2005) nr. 5-I
19-A (2004-2005) nr. 5-J
19-A (2004-2005) nr. 5-K
19-A (2004-2005) nr. 5-L
19-A (2004-2005) nr. 6
19-A (2004-2005) nr. 6-Bijlagen
19-A (2004-2005) nr. 6-Errata
19-A (2004-2005) nr. 8
19-A (2004-2005) nr. 9-Erratum

Meer details

Verslaggevers
Steven Vanackere, Johan Deckmyn, Hubert Brouns, Tinne Rombouts, Annick De Ridder, Pieter Huybrechts, Tom Dehaene, Sabine Poleyn, Jan Roegiers, Stern Demeulenaere, Rudi Daems, Sven Gatz, Cathy Berx, Jan Peumans, Michèle Hostekint, Karlos Callens, Carl Decaluwe, Anne Marie Hoebeke en André Van Nieuwkerke
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid