U bent hier

Voorstel van resolutie betreffende het project ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium en de beslissing dienaangaande van de Vlaamse Regering (opschrift gewijzigd door de commissie : ... betreffende de besluitvorming rond en uitvoering van het project ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium)

138 (2004-2005) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

24 november 2004
Verstuurd naar de voorzitter.
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering.
In spoedbehandeling in plenaire vergadering.
Verwijzing van plenaire vergadering naar commissie.
8 december 2004
In behandeling in
  • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
  • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering verenigde commissies
  • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
  • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda: Voorstel van resolutie betreffende het project ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium en de beslissing dienaangaande van de Vlaamse Regering (opschrift gewijzigd door de commissie : ... betreffende de besluitvorming rond en uitvoering van het project ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium)
12 januari 2005
Aangenomen in
  • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
  • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Vergadering verenigde commissies
  • Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
  • Commissie voor Leefmilieu en Natuur, Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid en Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
Op de agenda:
Voorstel van resolutie betreffende het project ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium en de beslissing dienaangaande van de Vlaamse Regering (opschrift gewijzigd door de commissie : ... betreffende de besluitvorming rond en uitvoering van het project ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium)
Voorstel van resolutie betreffende het project ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium en de beslissing dienaangaande van de Vlaamse Regering (opschrift gewijzigd door de commissie : ... betreffende de besluitvorming rond en uitvoering van het project ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium)
26 januari 2005
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.

Documenten

138 (2004-2005) nr. 1
138 (2004-2005) nr. 4

Verbonden initiatieven

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid