U bent hier

Met redenen omklede motie tot besluit van de op 21 oktober 2004 door mevrouw An Michiels in commissie gehouden interpellatie tot de heer Frank Vandenbroucke, vice-minister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Werk, Onderwijs en Vorming, over een mogelijk verbod op het dragen van de hoofddoek in Vlaamse scholen

van An Michiels, Marie-Rose Morel, Werner Marginet, Joris Van Hauthem, Jurgen Verstrepen en Pieter Huybrechts
81 (2004-2005) nr. 1
Stand van zaken: verworpen in plenaire vergadering

Procedureverloop

21 oktober 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in plenaire vergadering
10 november 2004
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering

Documenten

81 (2004-2005) nr. 1

Verbonden initiatieven

Samenhang (moties-interpellaties)

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid