U bent hier

Voorstel van decreet houdende het verlenen door de Vlaamse Milieumaatschappij van gegevens aan gemeenten, gemeentebedrijven en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden in opdracht van de gemeenten belast met de aanleg, het aanpassen, het onderhoud of de exploitatie van gemeentelijke rioleringen

van Patrick Lachaert, Gerald Kindermans, Bruno Tobback, Johan Malcorps en Jos Bex, verslag door Jacky Maes
2059 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: vervallen

Procedureverloop

28 januari 2004
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
18 maart 2004
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
1 april 2004
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming.
20 april 2004
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming.
12 juni 2004
Vervallen

Documenten

2059 (2003-2004) nr. 1

Meer details

Verslaggever
Jacky Maes
Materie
Gewestaangelegenheid