U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van bijlage 5.3.2. van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat de sectorale lozingsvoorwaarden voor mestverwerkingsinstallaties betreft

1949 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: ingetrokken

Procedureverloop

12 november 2003
Verstuurd naar de voorzitter.
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
12 februari 2004
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening

Documenten

1949 (2003-2004) nr. 1
1949 (2003-2004) nr. 2

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid