U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van bijlage 5.3.2. van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, wat de sectorale lozingsvoorwaarden voor mestverwerkingsinstallaties betreft

1949 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: ingetrokken

Procedureverloop

12 november 2003
Verstuurd naar de voorzitter.
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
12 februari 2004
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming.
4 maart 2004
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
11 maart 2004
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming.
18 maart 2004
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
23 maart 2004
Ingetrokken.
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming

Documenten

1949 (2003-2004) nr. 1
1949 (2003-2004) nr. 2

Verbonden initiatieven

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid