U bent hier

Voorstel van bijzonder decreet houdende de oprichting van één Vlaamse nationale kieskring met regionale correcties voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement

van Filip Dewinter, Luk Van Nieuwenhuysen, Karim Van Overmeire, Joris Van Hauthem, Jan Penris en Marijke Dillen
1934 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: impliciet verworpen

Procedureverloop

4 november 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
2 december 2003
Behandeling in samenhang in commissie
Advies Raad van State gevraagd
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
8 december 2003
Behandeling in samenhang in commissie
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Hoorzitting met de professoren Jan Wouters, Christophe Crombez, Paul Van Orshoven en Ludo Veny
10 december 2003
11 december 2003
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
6 januari 2004
Impliciet verworpen
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming

Documenten

1934 (2003-2004) nr. 1
1934 (2003-2004) nr. 2
1934 (2003-2004) nr. 3
1934 (2003-2004) nr. 4

Meer details

Verslaggever
Mieke Van Hecke
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid