U bent hier

Voorstel van bijzonder decreet houdende wijziging van de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur, wat betreft de kieskringen voor de verkiezingen van het Vlaams Parlement

van Kris Van Dijck, Jan Loones en Chris Vandenbroeke
1930 (2003-2004) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

29 oktober 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
2 december 2003
Behandeling in samenhang in commissie
Advies Raad van State gevraagd
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
8 december 2003
Behandeling in samenhang in commissie
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Hoorzitting met de professoren Jan Wouters, Christophe Crombez, Paul Van Orshoven en Ludo Veny
10 december 2003
11 december 2003
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
6 januari 2004
Aangenomen in Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Vergadering Commissie voor Institutionele en Bestuurlijke Hervorming en Ambtenarenzaken
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
30 januari 2004
Bekrachtigd en afgekondigd
26 februari 2004
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad (errata)

Documenten

1930 (2003-2004) nr. 1
1930 (2003-2004) nr. 2
1930 (2003-2004) nr. 3
1930 (2003-2004) nr. 4
1930 (2003-2004) nr. 5
1930 (2003-2004) nr. 6

Meer details

Verslaggever
Mieke Van Hecke
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid