U bent hier

Amendementen op het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen, wat de 100%-verwerkingsplicht betreft

1643 (2002-2003) nr. 3
Amendementen 1, 2 en 3
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

23 oktober 2003
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1643 (2002-2003) nr. 1
1643 (2002-2003) nr. 2
1643 (2002-2003) nr. 3
1643 (2002-2003) nr. 4