U bent hier

Krokusreces

Het Vlaams Parlement is in reces van maandag 24 tot en met vrijdag 28 februari 2020. De commissievergaderingen en de plenaire vergadering hervatten in de week van 2 maart.

De diensten blijven bereikbaar tijdens het reces

Voorstel van resolutie van de heren Eloi Glorieux, Koen Helsen, Robert Voorhamme en Jos Bex betreffende energiebesparende maatregelen voor huishoudens met een laag inkomen

1753 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

13 juni 2003
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
20 januari 2004
Rechtstreekse agendering in plenaire vergadering
4 februari 2004
In behandeling in plenaire vergadering
Verworpen in plenaire vergadering
Plenaire vergadering
Op de agenda: Hoofdelijke stemming
4 maart 2004
Te behandelen in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
23 maart 2004
In behandeling in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
Aangenomen in Commissie voor Openbare Werken, Mobiliteit en Energie
21 april 2004
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1753 (2002-2003) nr. 1
1753 (2002-2003) nr. 2
1753 (2002-2003) nr. 3

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid