U bent hier

Amendementen voorgesteld na indiening van het verslag op het voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, wat het handhavingsbeleid betreft

1566 (2002-2003) nr. 9
Amendementen 16, 17, 18, 19, 20 en 21
Stand van zaken: rondgedeeld

Procedureverloop

28 mei 2003
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers

Documenten

1566 (2002-2003) nr. 1
1566 (2002-2003) nr. 3
1566 (2002-2003) nr. 4
1566 (2002-2003) nr. 5
1566 (2002-2003) nr. 7
1566 (2002-2003) nr. 8
1566 (2002-2003) nr. 9