U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de federale overheid en de gewesten met betrekking tot de oprichting van een Agentschap voor Buitenlandse Handel

van de Vlaamse Regering
1323 (2002-2003) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 oktober 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
15 oktober 2002
In behandeling in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Aangenomen in Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Vergadering Commissie voor Buitenlandse en Europese Aangelegenheden
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
18 december 2002
Bekrachtigd en afgekondigd
20 december 2002
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1323 (2002-2003) nr. 1
1323 (2002-2003) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Patrick Hostekint
Materie
Gewestaangelegenheid