U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Met redenen omklede motie tot besluit van de op 5 maart 2002 door de heer Luk Van Nieuwenhuysen in commissie gehouden interpellatie tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport, Brusselse Aangelegenheden en Ontwikkelingssamenwerking, over de nieuw op te richten Taalwetwijzer

1094 (2001-2002) nr. 2
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

20 maart 2002
Aangenomen in plenaire vergadering

Documenten

1094 (2001-2002) nr. 1
1094 (2001-2002) nr. 2