U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, van het bosdecreet van 13 juni 1990, van het decreet van 16 april 1996 houdende de bescherming van landschappen, van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet zoals aangevuld door de wet van 11 augustus 1978 houdende bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaamse Gewest, van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning en van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen (opschrift gewijzigd door de commissie : ... houdende wijziging van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, van het bosdecreet van 13 juni 1990, van het decreet van 16 april 1996 betreffende de landschapszorg, van het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij, van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van wet zoals aangevuld door de wet van 11 augustus 1978 houdende bijzondere bepalingen eigen aan het Vlaamse Gewest, van het decreet van 23 januari 1991 inzake de bescherming van het leefmilieu tegen de verontreiniging door meststoffen en van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 16 maart 1968)

van Isabel Vertriest, Jacky Maes, Patrick Lachaert en Jos Bex
967 (2001-2002) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

7 januari 2002
Verstuurd naar de voorzitter
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
7 februari 2002
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
19 februari 2002
Advies Raad van State gevraagd
21 februari 2002
26 maart 2002
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van Bond Beter Leefmilieu en Natuurpunt, Boerenbond, Algemeen Boerensyndicaat en Vlaams Agrarisch Centrum
28 maart 2002
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (MiNa-Raad) en de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV).
30 mei 2002
6 juni 2002
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en eventueel stemming
12 juni 2002
Tweede lezing in commissie gevraagd
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Artikelsgewijze bespreking en stemming
20 juni 2002
Tweede lezing in commissie
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuurbehoud en Ruimtelijke Ordening
Op de agenda: Tweede lezing op verzoek van een lid van de commissie in toepassing van artikel 68, 1°, b) van het Reglement Stemming
9 juli 2002
19 juli 2002
Bekrachtigd en afgekondigd
31 augustus 2002
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

967 (2001-2002) nr. 1
967 (2001-2002) nr. 2
967 (2001-2002) nr. 3
967 (2001-2002) nr. 4
967 (2001-2002) nr. 5
967 (2001-2002) nr. 6
967 (2001-2002) nr. 11

Meer details

Verslaggevers
Dominique Guns en Jef Van Looy
Materie
Gewestaangelegenheid