U bent hier

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Decreet tot wijziging van het decreet van 27 april 2018 tot regeling van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid, wat de selectieve participatietoeslagen betreft

363 (2019-2020) nr. 3

Procedureverloop

Documenten

363 (2019-2020) nr. 1
363 (2019-2020) nr. 2
363 (2019-2020) nr. 3