U bent hier

Amendementen op het ontwerp van programmadecreet bij de aanpassing van de begroting 2020

290 (2019-2020) nr. 2
Amendementen 1 en 2

Procedureverloop

19 mei 2020
Amendementen (pdf) ingediend
9 juni 2020
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening en Energie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Documenten

290 (2019-2020) nr. 1
290 (2019-2020) nr. 2
290 (2019-2020) nr. 3
290 (2019-2020) nr. 5
290 (2019-2020) nr. 6
290 (2019-2020) nr. 7
290 (2019-2020) nr. 8
290 (2019-2020) nr. 9
290 (2019-2020) nr. 10
290 (2019-2020) nr. 11
290 (2019-2020) nr. 12
290 (2019-2020) nr. 13
290 (2019-2020) nr. 14