U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, wat betreft het verkooprecht voor de verlenging van de domicilietermijn bij aankoop van een woning en voor de uitbreiding van het tarief bij de aankoop van een woning bij ingrijpende energetische renovatie

van de Vlaamse Regering
300 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 mei 2020
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
27 mei 2020
Te behandelen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
16 juni 2020
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën, Begroting en Justitie
19 juni 2020
Te behandelen in plenaire vergadering
26 juni 2020
Bekrachtigd en afgekondigd
29 juni 2020
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

300 (2019-2020) nr. 1
300 (2019-2020) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 300 (2019-2020) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 108 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid