U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk

155 (2019-2020) nr. 1
Stand van zaken: schorsing behandeling door discriminatieprocedure

Procedureverloop

27 november 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering
In spoedbehandeling in plenaire vergadering
Schorsing behandeling door discriminatieprocedure

Documenten

155 (2019-2020) nr. 1
155 (2019-2020) nr. 2
155 (2019-2020) nr. 3

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid