U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 7 juli 2017 houdende de subsidiëring en erkenning van het sociaal-cultureel volwassenenwerk

155 (2019-2020) nr. 1

Procedureverloop

27 november 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering.
In spoedbehandeling in plenaire vergadering.
Schorsing behandeling door discriminatieprocedure.
28 november 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.

Documenten

155 (2019-2020) nr. 1
155 (2019-2020) nr. 2
155 (2019-2020) nr. 3

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid