U bent hier

Voorstel van decreet houdende diverse bepalingen inzake specifieke onroerenderfgoedpremies

1959 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekrachtigd en afgekondigd

Procedureverloop

16 april 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
23 april 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
24 april 2019
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering.
In spoedbehandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
17 mei 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.

Documenten

1959 (2018-2019) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1959 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 98 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid