U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

16 april 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
23 april 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
24 april 2019
17 mei 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
10 juli 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1959 (2018-2019) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1959 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 98 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid