U bent hier

Voorstel van decreet houdende een reglementering op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen

van Sofie Joosen, Dirk de Kort, Gwenny De Vroe, Els Robeyns, Bart Caron en Sabine Vermeulen
1924 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

20 maart 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
26 maart 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
2 april 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
26 april 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
17 mei 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1924 (2018-2019) nr. 1
1924 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1924 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
91 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 91 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid