U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Ontwerp van decreet houdende de instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 januari 2019 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot kinderopvang in Brussel

van de Vlaamse Regering
1930 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

22 maart 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
28 maart 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
5 april 2019
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
24 april 2019
Rechtstreekse agendering in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
3 mei 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
4 juni 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1930 (2018-2019) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1930 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 101 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid