U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 20 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie met betrekking tot het verplicht inburgeringstraject voor de nieuwkomers in Brussel-Hoofdstad

van de Vlaamse Regering
1922 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 maart 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
22 maart 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
1 april 2019
Te behandelen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
2 april 2019
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
18 april 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
24 april 2019
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
3 mei 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
4 juni 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1922 (2018-2019) nr. 1
1922 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1922 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 97 leden hebben "ja" gestemd
  • 4 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid