U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de uitbreiding van de verzekering gewaarborgd wonen met bescherming tegen inkomensverlies van zelfstandigen ingevolge onvrijwillige stopzetting van hun activiteit

1912 (2018-2019) nr. 1

Procedureverloop

14 maart 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
18 maart 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
26 maart 2019
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
28 maart 2019
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming

Documenten

1912 (2018-2019) nr. 1

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid