U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 80 van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft de uitbreiding van de verzekering gewaarborgd wonen met bescherming tegen inkomensverlies van zelfstandigen ingevolge onvrijwillige stopzetting van hun activiteit

van Jelle Engelbosch, Katrien Partyka, Gwenny De Vroe, Axel Ronse, An Christiaens en Lorin Parys
1912 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

14 maart 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
18 maart 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
26 maart 2019
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
28 maart 2019
In behandeling in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
9 april 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
24 april 2019
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
3 mei 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
28 mei 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1912 (2018-2019) nr. 1
1912 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1912 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 98 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid