U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het Verdrag van Straatsburg van 2012 inzake de beperking van aansprakelijkheid in de binnenvaart (CLNI 2012), ondertekend te Straatsburg op 27 september 2012

van de Vlaamse Regering
1910 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

12 maart 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
19 maart 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
26 maart 2019
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
4 april 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
3 mei 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
12 juni 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1910 (2018-2019) nr. 1
1910 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1910 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 98 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid