U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
20 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
21 februari 2019
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
28 februari 2019
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
26 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
5 april 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
24 juni 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1876 (2018-2019) nr. 1
1876 (2018-2019) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1876 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 75 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Jos De Meyer en Jo De Ro
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid