U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
12 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
20 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
21 februari 2019
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
28 februari 2019
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
26 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
5 april 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
24 juni 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1876 (2018-2019) nr. 1
1876 (2018-2019) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1876 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
101 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 75 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Jos De Meyer en Jo De Ro
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid