U bent hier

Voorstel van decreet houdende de oprichting van een afstammingscentrum en een DNA-databank

1855 (2018-2019) nr. 1
Tekst nog niet beschikbaar
Stand van zaken: advies Gegevensbeschermingsautoriteit gevraagd

Procedureverloop

1 februari 2019
Voorstel van decreet ingediend.
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
8 februari 2019
Advies Gegevensbeschermingsautoriteit gevraagd.

Documenten

1855 (2018-2019) nr. 1

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid