U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
8 februari 2019
Advies Gegevensbeschermingsautoriteit gevraagd.
19 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
27 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
7 maart 2019
Advies Gegevensbeschermingsautoriteit ontvangen.
13 maart 2019
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
20 maart 2019
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
2 april 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
3 april 2019
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
26 april 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
17 juni 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1855 (2018-2019) nr. 1
1855 (2018-2019) nr. 2
1855 (2018-2019) nr. 4
1855 (2018-2019) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1855 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 97 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid