U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
8 februari 2019
Advies Gegevensbeschermingsautoriteit gevraagd
27 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
7 maart 2019
Advies Gegevensbeschermingsautoriteit ontvangen
13 maart 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
20 maart 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voorzetting van de bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
2 april 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
26 april 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
17 juni 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1855 (2018-2019) nr. 1
1855 (2018-2019) nr. 2
1855 (2018-2019) nr. 4
1855 (2018-2019) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1855 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 97 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Cindy Franssen en Tine van der Vloet
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid