U bent hier

Voorstel van decreet houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest

van Jos De Meyer, Jelle Engelbosch, Francesco Vanderjeugd, Paul Cordy, Bart Dochy en Sofie Joosen
1853 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
11 februari 2019
Verwezen naar
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
12 februari 2019
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming (onder voorbehoud goedkeuring Uitgebreid Bureau)
18 februari 2019
Te behandelen in
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
19 februari 2019
In behandeling in
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Tweede lezing in commissie gevraagd
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
26 februari 2019
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van: - Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV) - Vereinigte Hagel, gewasschadeverzekeraar voor de open teelten in Europa - Assuralia, beroepsvereniging van Belgische verzekeringsondernemingen
27 februari 2019
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Bespreking en stemming
13 maart 2019
Tweede lezing in commissie
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Tweede lezing (Regl. art. 75)
Aangenomen in
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
27 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
5 april 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
23 april 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1853 (2018-2019) nr. 1
1853 (2018-2019) nr. 4
1853 (2018-2019) nr. 6
1853 (2018-2019) nr. 7

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1853 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 78 leden hebben "ja" gestemd
 • 19 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Herman De Croo en Bart Caron
Materie
Gewestaangelegenheid