U bent hier

Voorstel van decreet houdende de tegemoetkoming in de schade die aangericht is door rampen in het Vlaamse Gewest

1853 (2018-2019) nr. 1

Procedureverloop

1 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
8 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
11 februari 2019
Verwezen naar
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
12 februari 2019
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
(onder voorbehoud goedkeuring Uitgebreid Bureau)
18 februari 2019
Te behandelen in
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
19 februari 2019
In behandeling in
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Tweede lezing in commissie gevraagd.
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
26 februari 2019
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Hoorzitting met vertegenwoordigers van:
- Strategische Adviesraad voor Landbouw en Visserij (SALV)
- Vereinigte Hagel, gewasschadeverzekeraar voor de open teelten in Europa
- Assuralia, beroepsvereniging van Belgische verzekeringsondernemingen
27 februari 2019
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Bespreking en stemming
13 maart 2019
Tweede lezing in commissie.
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Tweede lezing (Regl. art. 75)
Aangenomen in
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
27 maart 2019
Plenaire vergadering
Op de agenda:
Beraadslaging
Hoofdelijke stemming

Documenten

1853 (2018-2019) nr. 1
1853 (2018-2019) nr. 4
1853 (2018-2019) nr. 6
1853 (2018-2019) nr. 7

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gewestaangelegenheid