U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
8 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
11 februari 2019
Verwezen naar
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
12 februari 2019
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
18 februari 2019
Te behandelen in
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
19 februari 2019
In behandeling in
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Tweede lezing in commissie gevraagd.
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
26 februari 2019
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
27 februari 2019
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
13 maart 2019
Tweede lezing in commissie.
Vergadering verenigde commissies
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Aangenomen in
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
27 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
5 april 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
23 april 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1853 (2018-2019) nr. 1
1853 (2018-2019) nr. 4
1853 (2018-2019) nr. 6
1853 (2018-2019) nr. 7

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1853 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
97 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 78 leden hebben "ja" gestemd
 • 19 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gewestaangelegenheid