U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
14 maart 2019
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
21 maart 2019
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
28 maart 2019
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
22 april 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
3 mei 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
19 juli 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1847 (2018-2019) nr. 1
1847 (2018-2019) nr. 2
1847 (2018-2019) nr. 4
1847 (2018-2019) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1847 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 98 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Karin Brouwers en Peter Persyn
Materie
Gewestaangelegenheid