U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
15 maart 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
21 maart 2019
In behandeling in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
28 maart 2019
Aangenomen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
22 april 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
24 april 2019
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
3 mei 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
19 juli 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1847 (2018-2019) nr. 1
1847 (2018-2019) nr. 2
1847 (2018-2019) nr. 4
1847 (2018-2019) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1847 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
98 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 98 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details