U bent hier

Voorstel van decreet houdende de gemeentewegen

1847 (2018-2019) nr. 1

Procedureverloop

1 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
14 maart 2019
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
15 maart 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
21 maart 2019
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever en toelichting
25 maart 2019
Te behandelen in Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken

Documenten

1847 (2018-2019) nr. 1
1847 (2018-2019) nr. 2

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid