U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 december 2018 tussen de Franse Gemeenschap en de Vlaamse Gemeenschap betreffende de aanwending van digitale frequenties voor DAB+ op elkaars grondgebied

van de Vlaamse Regering
1865 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

1 februari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
14 februari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
22 februari 2019
Te behandelen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
14 maart 2019
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
In behandeling in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Aangenomen in Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
26 maart 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
27 maart 2019
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
5 april 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
23 april 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1865 (2018-2019) nr. 1
1865 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1865 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 102 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid