U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 25 juli 2018 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de uitvoering en financiering van de bodemsanering van tankstations en gasolietanks voor verwarmingsdoeleinden en tot wijziging van het decreet van 27 oktober 2006 betreffende de bodemsanering en de bodembescherming

van de Vlaamse Regering
1807 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: te behandelen in plenaire vergadering

Procedureverloop

15 januari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
21 januari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
29 januari 2019
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en stemming
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
7 februari 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
20 februari 2019
Plenaire vergadering
Op de agenda:
Beraadslaging
Hoofdelijke stemming

Documenten

1807 (2018-2019) nr. 1
1807 (2018-2019) nr. 2

Meer details

Verslaggever
Materie
Gewestaangelegenheid