U bent hier

Ontwerp van decreet tot uitvoering van maatregelen betreffende het onderwijs uit cao XI vanaf het schooljaar 2019-2020

van de Vlaamse Regering
1802 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

11 januari 2019
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
21 januari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
29 januari 2019
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
7 februari 2019
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Ontwerp van decreet tot uitvoering van maatregelen betreffende het onderwijs uit cao XI vanaf het schooljaar 2019-2020
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
22 februari 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
27 februari 2019
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
15 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
8 mei 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1802 (2018-2019) nr. 1
1802 (2018-2019) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1802 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
104 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 81 leden hebben "ja" gestemd
  • 23 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid