U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 december 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
16 januari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
24 januari 2019
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
29 januari 2019
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
8 februari 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
20 februari 2019
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
1 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
19 maart 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1791 (2018-2019) nr. 1
1791 (2018-2019) nr. 1-Addendum
1791 (2018-2019) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1791 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 100 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid