U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 14 juli 1993 tot oprichting van het Grindfonds en tot regeling van de grindwinning

van Lydia Peeters, Lies Jans, Lode Ceyssens, Jos Lantmeeters, Tinne Rombouts, Jan Peumans en Marino Keulen
1791 (2018-2019) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 december 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
16 januari 2019
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
24 januari 2019
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
29 januari 2019
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
8 februari 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
1 maart 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
19 maart 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1791 (2018-2019) nr. 1
1791 (2018-2019) nr. 1-Addendum
1791 (2018-2019) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1791 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
100 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 100 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gewestaangelegenheid