U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

14 december 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
18 december 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
19 december 2018
21 december 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
31 december 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1784 (2018-2019) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1784 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 108 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
103 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 103 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid