U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 november 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
18 december 2018
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: (onder voorbehoud van verspreiding) Benoeming van een verslaggever en toelichting
15 januari 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voorzetting van de bespreking
22 januari 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
6 februari 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
15 februari 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
3 mei 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1765 (2018-2019) nr. 1
1765 (2018-2019) nr. 3
1765 (2018-2019) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1765 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
114 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 83 leden hebben "ja" gestemd
  • 31 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 79 leden hebben "ja" gestemd
  • 29 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Griet Coppé, Jan Bertels en Björn Anseeuw
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid