U bent hier

Ontwerp van decreet betreffende de woonzorg

van de Vlaamse Regering
1765 (2018-2019) nr. 1
Ook gekend met citeeropschrift: Woonzorgdecreet van (...)

Procedureverloop

21 november 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
17 december 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers.
18 december 2018
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: (onder voorbehoud van verspreiding)
Benoeming van een verslaggever en toelichting
15 januari 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voorzetting van de bespreking
22 januari 2019
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Documenten

1765 (2018-2019) nr. 1
1765 (2018-2019) nr. 3

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid