U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 november 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
17 december 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
18 december 2018
In behandeling in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
22 januari 2019
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
6 februari 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
15 februari 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
3 mei 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1765 (2018-2019) nr. 1
1765 (2018-2019) nr. 3
1765 (2018-2019) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1765 (2018-2019) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
114 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 83 leden hebben "ja" gestemd
  • 31 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
108 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 79 leden hebben "ja" gestemd
  • 29 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid