U bent hier

Ontwerp van decreet houdende instemming met 1° de overeenkomst en het protocol tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek India tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, beide ondertekend te Brussel op 26 april 1993, 2° het protocol, ondertekend te New Delhi op 9 maart 2017 tot wijziging van de onder 1° vermelde overeenkomst en protocol

van de Vlaamse Regering, verslag door Marc Hendrickx
1661 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: aangenomen in plenaire vergadering

Procedureverloop

16 juli 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
18 september 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
26 september 2018
Te behandelen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
6 november 2018
In behandeling in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
15 november 2018
Te behandelen in plenaire vergadering

Documenten

1661 (2017-2018) nr. 1
1661 (2017-2018) nr. 2

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1661 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
72 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 66 leden hebben "ja" gestemd
  • 6 leden hebben zich onthouden
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
66 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 61 leden hebben "ja" gestemd
  • 5 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Marc Hendrickx
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid