U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de uitrol van digitale meters en tot wijziging van artikel 7.1.1, 7.1.2 en 7.1.5 van hetzelfde decreet

van de Vlaamse Regering
1654 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 juli 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
2 oktober 2018
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
17 oktober 2018
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Hoorzitting met: - 3E consultancy - Flux50 - Agoria - Bond Beter Leefmilieu - Test Aankoop - Vereniging Elektro Hypersensitiviteit Vlaanderen
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
24 oktober 2018
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Hoorzitting met: - Bram Claeys, ODE - Ruben Baetens en Antoon Soete, 3E - Marc van den Bosch en Katharina Bonte, FEBEG - Walter Van den Bossche, Fluvius - Pieterjan Renier, VREG
19 maart 2019
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
3 april 2019
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
26 april 2019
Bekrachtigd en afgekondigd
5 juni 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1654 (2017-2018) nr. 1
1654 (2017-2018) nr. 1-Addendum
1654 (2017-2018) nr. 2
1654 (2017-2018) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1654 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 68 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid