U bent hier

Ontwerp van decreet tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de uitrol van digitale meters en tot wijziging van artikel 7.1.1, 7.1.2 en 7.1.5 van hetzelfde decreet

van de Vlaamse Regering
1654 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

6 juli 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
24 september 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
2 oktober 2018
Te behandelen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
17 oktober 2018
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Hoorzitting met:
- Flux50: Frederik Loeckx
- Agoria: Freek Couttenier en Ruth Lambrechts
- Test Aankoop: Simon November en Jordi Van Paemel
- Vereniging Elektro Hypersensitiviteit Vlaanderen: Jan De Boeck en Marleen Verbruggen
In behandeling in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
24 oktober 2018
Vergadering Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Op de agenda: Hoorzitting met:
- Bram Claeys, ODE
- Ruben Baetens en Antoon Soete, 3E
- Marc van den Bosch en Katharina Bonte, FEBEG
- Walter Van den Bossche, Fluvius
- Pieterjan Renier, VREG
19 maart 2019
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
3 april 2019
Te behandelen in plenaire vergadering.
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
26 april 2019
Bekrachtigd en afgekondigd.
5 juni 2019
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1654 (2017-2018) nr. 1
1654 (2017-2018) nr. 1-Addendum
1654 (2017-2018) nr. 2
1654 (2018-2019) nr. 5

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1654 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
94 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 68 leden hebben "ja" gestemd
  • 26 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggever
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid