U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de vastlegging van het afschrijvingsritme voor investeringen bij een aanvraag tot verlenging van groenestroomcertificaten

1639 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 juni 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
29 juni 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
4 juli 2018
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering
In spoedbehandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
13 juli 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
17 juli 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1639 (2017-2018) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1639 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 99 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid