U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de vastlegging van het afschrijvingsritme voor investeringen bij een aanvraag tot verlenging van groenestroomcertificaten

1639 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

21 juni 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
4 juli 2018
13 juli 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
17 juli 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1639 (2017-2018) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1639 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
99 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 99 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid