U bent hier

Dinsdag 25 februari zijn de website en de webservices niet beschikbaar

Op dinsdag 25 februari zijn de website www.vlaamsparlement.be en de webservices niet beschikbaar.
Er is een technisch onderhoud van alle informaticasystemen.
De werken starten om 09:00u en duren waarschijnlijk de hele dag.
Om de impact van de onderhoudswerken te beperken, is dit in het krokusreces ingepland.
Onze excuses.

Voorstel van decreet houdende wijziging van het decreet van 10 juni 2016 houdende de erkenning en subsidiëring van de georganiseerde sportsector en van het decreet van 20 januari 2012 houdende een vernieuwd jeugd- en kinderrechtenbeleid

van Lionel Bajart, Peter Wouters, Joris Poschet, Herman Wynants, Katrien Schryvers en Miranda Van Eetvelde
1630 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

19 juni 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie Grensoverschrijdend Gedrag
20 juni 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
27 juni 2018
In behandeling in Commissie Grensoverschrijdend Gedrag
Aangenomen in Commissie Grensoverschrijdend Gedrag
4 juli 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
In behandeling in plenaire vergadering
Aangenomen in plenaire vergadering
13 juli 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
3 augustus 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1630 (2017-2018) nr. 1
1630 (2017-2018) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1630 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
102 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 102 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid