U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 april 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
17 mei 2018
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en (eventueel) stemming
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
5 juni 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
15 juni 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
17 augustus 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1574 (2017-2018) nr. 1
1574 (2017-2018) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1574 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
96 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 67 leden hebben "ja" gestemd
  • 29 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Verslaggevers
Jos De Meyer, Ann Brusseel en Caroline Gennez
Materie
Gemeenschapsaangelegenheid