U bent hier

Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

30 april 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Onderwijs
7 mei 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
17 mei 2018
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda:
Benoeming van een verslaggever, bespreking en (eventueel) stemming
Benoeming van een verslaggever, bespreking en (eventueel) stemming
Te behandelen in Commissie voor Onderwijs
In behandeling in Commissie voor Onderwijs
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
5 juni 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
15 juni 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
17 augustus 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1574 (2017-2018) nr. 1
1574 (2017-2018) nr. 3

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1574 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
96 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 67 leden hebben "ja" gestemd
  • 29 leden hebben zich onthouden

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben zich onthouden:

Meer details

Materie
Gemeenschapsaangelegenheid