U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

van de Vlaamse Regering
19 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 april 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
3 mei 2018
Te behandelen in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
8 mei 2018
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Bevoegdheid van Geert Bourgeois, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed Benoeming van een verslaggever en bespreking
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
15 mei 2018
Vergadering Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
Op de agenda: Bevoegdheden Financiën en Begroting van Bart Tommelein, viceminister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Begroting, Financiën en Energie Toelichting en bespreking
Vergadering Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Op de agenda: Bevoegdheden Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur en Inburgering van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Op de agenda: Bevoegdheid Welzijn, Volksgezondheid en Gezin van Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Benoeming van een verslaggever en toelichting
In behandeling in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
16 mei 2018
Vergadering Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Op de agenda: Bevoegdheden Landbouw en Visserij van Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
In behandeling in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
17 mei 2018
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bevoegdheden Cultuur, Jeugd en Media van Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Bevoegdheden Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding van Liesbeth Homans, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Benoeming van een verslaggever, bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
Op de agenda: Bevoegdheden Cultuur, Jeugd en Media van Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur, Media, Jeugd en Brussel Eventueel voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Vergadering Commissie voor Onderwijs
Op de agenda: Bevoegdheid Onderwijs van Hilde Crevits, viceminister-president van de Vlaamse Regering, Vlaams minister van Onderwijs Benoeming van een verslaggever, bespreking en (eventueel) indicatieve stemming
In behandeling in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
22 mei 2018
In behandeling in
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
23 mei 2018
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
24 mei 2018
Vergadering Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
Op de agenda: Bevoegheid Mobiliteit en Openbare Werken van Ben Weyts, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn Voortzetting van de bespreking en indicatieve stemming
Aangenomen in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
29 mei 2018
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
31 mei 2018
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
6 juni 2018
In behandeling in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
7 juni 2018
Aangenomen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
13 juni 2018
Aangenomen in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
19 juni 2018
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
26 juni 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
6 juli 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
12 oktober 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

19 (2017-2018) nr. 1
19 (2017-2018) nr. 1-Bijlagen
19 (2017-2018) nr. 2
19 (2017-2018) nr. 5-A
19 (2017-2018) nr. 5-B
19 (2017-2018) nr. 5-C
19 (2017-2018) nr. 5-D
19 (2017-2018) nr. 5-E
19 (2017-2018) nr. 5-F
19 (2017-2018) nr. 5-G
19 (2017-2018) nr. 5-H
19 (2017-2018) nr. 5-I
19 (2017-2018) nr. 5-J
19 (2017-2018) nr. 5-K
19 (2017-2018) nr. 6

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap 19 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
84 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 64 leden hebben "ja" gestemd
 • 20 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
79 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 60 leden hebben "ja" gestemd
 • 19 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Jan Bertels, Lieve Maes, Sofie Joosen, Katrien Schryvers, Elke Van den Brandt, Sabine Vermeulen, Piet De Bruyn, Katrien Partyka, Bart Van Malderen, Wilfried Vandaele, Katia Segers, Joris Vandenbroucke, Annick De Ridder, Paul Cordy, Jan Van Esbroeck, Bart Nevens, Johan Danen, Peter Wouters, Bert Moyaers, Karl Vanlouwe, Güler Turan, Manuela Van Werde, Bart Caron, Axel Ronse, Joris Poschet en Rob Beenders
Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid