U bent hier

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2018

van de Vlaamse Regering
19 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

27 april 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
3 mei 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
Te behandelen in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
 • Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
 • Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
8 mei 2018
In behandeling in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
15 mei 2018
In behandeling in
 • Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
 • Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
16 mei 2018
In behandeling in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid
17 mei 2018
In behandeling in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Onderwijs
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
 • Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
22 mei 2018
In behandeling in
 • Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
 • Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
Aangenomen in Commissie voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin
23 mei 2018
Aangenomen in Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
24 mei 2018
Aangenomen in
 • Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media
 • Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken
29 mei 2018
Aangenomen in Commissie voor Buitenlands Beleid, Europese Aangelegenheden, Internationale Samenwerking, Toerisme en Onroerend Erfgoed
31 mei 2018
In behandeling in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
Aangenomen in Commissie voor Onderwijs
6 juni 2018
In behandeling in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
7 juni 2018
Aangenomen in Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Innovatie en Wetenschapsbeleid
13 juni 2018
Aangenomen in Commissie voor Brussel en de Vlaamse Rand
19 juni 2018
Aangenomen in Commissie voor Algemeen Beleid, Financiën en Begroting
26 juni 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
6 juli 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
12 oktober 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

19 (2017-2018) nr. 1
19 (2017-2018) nr. 1-Bijlagen
19 (2017-2018) nr. 2
19 (2017-2018) nr. 5-A
19 (2017-2018) nr. 5-B
19 (2017-2018) nr. 5-C
19 (2017-2018) nr. 5-D
19 (2017-2018) nr. 5-E
19 (2017-2018) nr. 5-F
19 (2017-2018) nr. 5-G
19 (2017-2018) nr. 5-H
19 (2017-2018) nr. 5-I
19 (2017-2018) nr. 5-J
19 (2017-2018) nr. 5-K
19 (2017-2018) nr. 6
19 (2017-2018) nr. 7-Bijlagen
19 (2017-2018) nr. 9-Bijlagen

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet houdende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting 19 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
84 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 64 leden hebben "ja" gestemd
 • 20 leden hebben "neen" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
79 leden hebben deelgenomen waarvan:
 • 60 leden hebben "ja" gestemd
 • 19 leden hebben "neen" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Hebben 'neen' gestemd: