U bent hier

Ontwerp van decreet betreffende de vrijwillige samenvoeging van de gemeenten Neerpelt en Overpelt en tot wijziging van de bijlage bij het decreet van 5 juli 2002 tot vaststelling van de regels inzake de dotatie en de verdeling van het Vlaams Gemeentefonds en de bijlage bij het Lokaal en Provinciaal Kiesdecreet van 8 juli 2011

van de Vlaamse Regering
1526 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

14 maart 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
27 maart 2018
In behandeling in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
Aangenomen in Commissie voor Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering en Stedenbeleid
24 april 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
4 mei 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
1 juni 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1526 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gemeenschapsaangelegenheden:
91 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 91 leden hebben "ja" gestemd
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
87 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 87 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Materie
Gemeenschaps- en Gewestaangelegenheid