U bent hier

Voorstel van decreet houdende wijziging van artikel 5.1.4, eerste lid, van het Energiedecreet, wat de preventie, detectie, vaststelling en bestraffing van energiefraude betreft

1475 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

8 februari 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Leefmilieu, Natuur, Ruimtelijke Ordening, Energie en Dierenwelzijn
20 februari 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
21 februari 2018
Voorstel spoedbehandeling in plenaire vergadering.
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
2 maart 2018
Bekrachtigd en afgekondigd.
16 maart 2018
Bekendgemaakt in Belgisch Staatsblad.

Documenten

1475 (2017-2018) nr. 1

Stemming in de plenaire vergadering

Voorstel van decreet 1475 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
96 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 96 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid