U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht, en houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid

van de Vlaamse Regering, verslag door Michèle Hostekint en Björn Anseeuw
1447 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

16 januari 2018
Verstuurd naar de voorzitter
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
2 februari 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers
12 februari 2018
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
22 februari 2018
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemming
8 maart 2018
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Benoeming van een verslaggever, bespreking en eventueel stemmming
In behandeling in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
22 maart 2018
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Hoorzitting met: - Vlaamse Woonraad - VVSG - dienst Wonen stad Antwerpen
29 maart 2018
Vergadering Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
Op de agenda: Voortzetting van de bespreking en stemming
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
24 april 2018
Te behandelen in plenaire vergadering
4 mei 2018
Bekrachtigd en afgekondigd
7 juni 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Documenten

1447 (2017-2018) nr. 1
1447 (2017-2018) nr. 3
1447 (2017-2018) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1447 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
89 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 89 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Verslaggevers
Michèle Hostekint en Björn Anseeuw
Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid