U bent hier

Ontwerp van decreet houdende de wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode, wat betreft het recht van voorkoop en het sociaal beheersrecht, en houdende de wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid

van de Vlaamse Regering
1447 (2017-2018) nr. 1
Stand van zaken: bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad

Procedureverloop

16 januari 2018
Verstuurd naar de voorzitter.
Verwezen naar Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
2 februari 2018
Rondgedeeld aan alle volksvertegenwoordigers en de leden van de regering.
12 februari 2018
Te behandelen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
8 maart 2018
In behandeling in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
29 maart 2018
Aangenomen in Commissie voor Wonen, Armoedebeleid en Gelijke Kansen
24 april 2018
Te behandelen in plenaire vergadering.
25 april 2018
In behandeling in plenaire vergadering.
Aangenomen in plenaire vergadering.
4 mei 2018
Bekrachtigd en afgekondigd.
7 juni 2018
Bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

Documenten

1447 (2017-2018) nr. 1
1447 (2017-2018) nr. 3
1447 (2017-2018) nr. 4

Stemming in de plenaire vergadering

Ontwerp van decreet 1447 (2017-2018) is aangenomen in de plenaire vergadering.
Stemuitslag voor de gewestaangelegenheden:
89 leden hebben deelgenomen waarvan:
  • 89 leden hebben "ja" gestemd

Hebben 'ja' gestemd:

Meer details

Dossiers
Materie
Gewestaangelegenheid